Suna’nın Kızları 2022’de 3 çözüm, 2 destek topluluğu oluşturmak üzere çalışmalara başladı. Çözüm toplulukları modeller geliştirmeye odaklanırken, destek toplulukları alanda tespit edilen ortak ihtiyaçları karşılamak üzere çalışıyor.

Mahalle Odaklı Çözüm Topluluğu: Kız çocukların gelişimsel gereksinimlerinin ilgili kuruluşlarca bütüncül şekilde karşılandığı bir topluluk merkezi modeli oluşturulması için çalışıyor.

Kız Çocuk Çözüm Topluluğu: Kız çocukların bir topluluk olabildikleri; haklarına ve faydalanabilecekleri imkânlara dair bilgiye erişebildikleri; kendilerini ifade edebildikleri; ilgili aktörler (ebeveynler, öğretmenler, akranlar, STÖ’ler, vb.) tarafından desteklendikleri ve etki temelli ilişkiler kurabildikleri dijital/fiziksel mecralar oluşturulması için çalışıyor.

Okul Odaklı Çözüm Topluluğu: Öğretmenler ve ilgili paydaşlarla kız çocukların potansiyellerini gerçekleştirmelerini destekleyecek ve önlerindeki engelleri tespit edip kaldıracak bir model oluşturulması için çalışıyor.

Araştırma (Destek) Topluluğu: Kız çocukların ihtiyaçları, karşılaştıkları engeller ve çözümlere dair bilgi üretmek ve çocukları güçlendirici araştırma yöntemleri geliştirmek üzere çalışıyor.

Kız Çocuk Odaklı Tasarım (Destek) Topluluğu: Çocuk güvenliği ve çocuk katılımı temelinde mekânların, programların, faaliyetlerin kız çocuklar için kız çocuklarla birlikte nasıl geliştirilebileceği üzerine çalışıyor.


Çözüm ve Destek Toplulukları Kılavuzu